ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ


Μεγάλη ποικιλία

διατομών και διαστάσεων!

Μαδέρια, ελατάκια, τάβλες οικοδομής, μπετοφόρμ και άλλα προϊόντα οικοδομικής ξυλείας από την XILMAK ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ, εταιρεία εμπορίας ξυλείας


Επικοινωνία

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία